Zio Peppe

Πίτσα και ιταλική κουζίνα

Ανοίξετε την ιστοσελίδα

Γενικά  ?έα  Videos                                                                

Πε?ιγ?αφή του συστήματος Franchise

H Zio Peppe είναι μία αμιγώς ελληνική εται?εία στο χώ?ο της εστίασης με μία εντυπωσιακή επιχει?ησιακή ανοδική πο?εία. Το π?ώτο κατάστημα της εται?είας ξεκίνησε τη λειτου?γία του το έτος 1996 στη Ρόδο και σ?ντομα ακολο?θησε το άνοιγμα και δε?τε?ου καταστήματος επίσης στη Ρόδο. Από τότε μέχ?ι σήμε?α η ανάπτυξη της αλυσίδας των καταστημάτων εξελίχθηκε με εντυπωσιακο?ς ?υθμο?ς και πε?ιλαμβάνει 30 καταστήματα εντός και εκτός των ελληνικών συνό?ων. Η εται?εία ιδ??θηκε από την οικογένεια Θεωδο?οπο?λου η οποία αξιοποίησε και ανέδειξε την πα?ασκευή της Pizza χ?ησιμοποιώντας την πολ?χ?ονη εμπει?ία της στον ειδικό αυτό τομέα της εστίασης και εισάγοντας μία νέα εμπο?ική π?όταση με την π?οσφο?ά της πίτσας με το μέτ?ο. Με αυτό τ?όπο διαφο?οποιείται από τις συνηθισμένες π?οτάσεις στην ιταλική κουζίνα στην χώ?α μας και π?ωτοτυπεί δίνοντας νέες δυνατότητες απόλαυσης της πίτσας.

Η ανάπτυξη της Zio Peppe είναι ενδεικτική της μεγάλης αποδοχής και ανταπόκ?ισης του πελατειακο? κοινο? στην εμπο?ική π?όταση και στις π?οσφε?όμενες υπη?εσίες της εται?είας. Η επιτυχία της πα?ασκευαζόμενης και ετοιμαζόμενης πίτσας και της π?οσφο?άς της ιταλικής κουζίνας ήταν καθοδηγητική της θεαματικής ανάπτυξης της εται?είας. Οι δ?αστη?ιότητες της εται?είας διευ??νονται με την ίδ?υση στην Αθήνα των γ?αφείων του διοικητικο? κέντ?ου της για την υποστή?ιξη των καταστημάτων της και την α?μοδιότε?η εξυπη?έτηση των συνε?γάτων της. Το έτος 2003 η εται?εία τόλμησε τα εγκαίνεια ενός καταστήματος στα Τί?ανα της Αλβανίας το οποίο ακολο?θησε και το άνοιγμα και δε?τε?ου καταστήματος στην ίδια πόλη.

Η Zio Peppe π?οσφέ?ει καλοψημένη πίτσα με φ?έσκα υλικά και επίλεκτες γε?σεις ιταλικής κουζίνας. Ο κατάλογος των π?οϊόντων πε?ιλαμβάνει μία εμπλουτισμένη δυνατότητα επιλογής από μία σει?ά λαχτα?ιστών σπεσιαλιτέ όπως πίτσα, φοκάτσιο, καλζόνε, πανίνο, πάστα και σαλάτες. Κάθε είδος πα?ασκευάζεται στα ίδια τα καταστήματα σε ειδικό πα?ασκευαστικο χώ?ο και ετοιμάζεται όπως και καταναλώνεται στη διά?κεια της ημέ?ας. Σκοπός είναι η μέγιστη ικανοποίηση του πελάτη μέσω της ά?ιστης εξυπη?έτησης και της πα?οχής των καλ?τε?ων υπη?εσιών. Η Zio Peppe γνω?ίζει τις δυσκολίες του ανταγωνισμο? και της αγο?άς στον επαγγελματικό τομέα της. Κατο?θώνει πάντα να πα?αδίδει τα καλ?τε?α δείγματα ευθ?νης και επαγγελματισμο? χ?ησιμοποιώντας π?ος όφελός της τις ευνοϊκές π?οπτικές για επιχει?ήσεις με ατομικά δικές τους π?οτάσεις σε αυτόν τομέα.

Η Zio Peppe εφα?μόζει το δικό της σ?στημα δικαιόχ?ησης μετά από την εκδήλωση ενδιαφέ?οντος πολλών ιδιωτών για επένδυση στην εμπο?ική ιδέα της. Επιλέγει π?οσεκτικά τους συνε?γάτες και τα καταστήματα. Στοχε?ει στην εξασφάλιση της πε?αιτέ?ω ανάπτυξης ενός ισχυ?ο? δικτ?ου και στην αποδοτικότητα των επιχει?ήσεων των συνε?γατών π?ος αμοιβαίο όφελος. Το σ?στημα Franchise της Zio Peppe β?αβε?τηκε με το π?ώτο β?αβείο για τον καλ?τε?ο δικαιοπά?οχο με τη ταχ?τε?η ανάπτυξη.

Γίνετε και εσείς τώ?α συνε?γάτης του δικτ?ου Franchise και εξασφαλίσετε μία σίγου?η και κε?δοφό?α επένδυση!

Σχέδιο Franchise

Εσείς ως δικαιοδόχος τους δικαιοπά?οχου, της εται?είας Zio Peppe, ευνοείστε από το π?οϊοντικό μείγμα το οποίο π?οσφέ?ει τη δυνατότητα καταβολής χαμηλής επένδυσης σε συνδυασμό με μεγάλο ποσοστό καθα?ών κε?δών. Η άψογη ποιότητα της π?οσφο?άς της εται?είας σε π?οϊόντα και υπη?εσίες συνεχίζει να κε?δίζει ολοένα και πε?ισσότε?ους πελάτες. Το πακέτο πα?οχών π?οσφέ?ει σημαντικά πλεονεκτήματα:

  • συνεχή και ενε?γή υποστή?ιξη σε οποιοδήποτε θέμα λειτου?γίας του καταστήματος
  • εκπαιδευτικά σεμινά?ια του π?οσωπικο? κατά τη διά?κεια της συνε?γασίας
  • πα?οχή τεχνογνωσίας
  • ο?γανωτική υποστή?ιξη

Π?οφίλ δικαιοδόχου

Μία π?οηγο?μενη εμπει?ία από το αντικείμενο της εστίασης ή από επαγγελματική αυτοαπασχόληση δεν είναι απα?αίτητη.

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας άμεσα!

Zio Peppe

Πίτσα και ιταλική κουζίνα

Ανοίξετε την ιστοσελίδα

Αναζήτηση Μά?κα

Κατάλογος του franchise
Franchises Αυτοκινήτου
Franchises Ειδών Γ?αφείου, Πλη?οφο?ικής & Τηλεφωνίας
Franchises Ένδυσης / Μόδας
Franchises Επίπλων / Διακόσμησης
Franchises Επιχει?ηματικών Υπη?εσιών
Franchises Εστίασης / Ξενοδοχείων
Franchises Π?οσωπικών Υπη?εσιών
Franchises Τ?οφίμων
Franchises Υγείας / Ομο?φιάς / Σπο?
Franchises Υπη?εσιών για Κατοικίες & Κτί?ια
Franchises Ψυχαγωγίας / Πολιτισμο? / Ταξιδίων
Διάφο?α Franchises