up (Unique Properties)

Μεσιτικά γ?αφεία

Ανοίξετε την ιστοσελίδα

Γενικά  ?έα  Videos                                                                

Πε?ιγ?αφή του συστήματος Franchise

H Unique Properties (UP) δ?αστη?ιοποιείται στη διαχεί?ηση ακίνητης πε?ιουσίας και στις κ?ατήσεις και κατάσσεται ανάμεσα στις κο?υφαίες εται?είες στη διεθνή αγο?ά ακινήτων. Οι υπη?εσίες της απευθ?νονται σε ιδιοκτήτες βιλών, ξενοδοχείων, διαμε?ισμάτων και ξενοδοχείων στην Κ?ήτη και π?οσφέ?ει σε αυτο?ς πλή?η κάλυψη στην αξιοποίηση του επενδυμένου κεφαλαίου και της ακίνητης πε?ιουσίας με εξασφάλιση β?αχυπ?όθεσμων ή και μακ?οπ?όθεσμων μισθώσεων και διατή?ηση της αξίας των ακινήτων μέσω υπη?εσίας συντή?ησης. Η επιτυχία της εται?είας βασίζεται στην διεθνή εμβέλεια και ευελιξία του δικτ?ου, παγκόσμια αναγνω?ισμένου με αντικείμενο τη διαχεί?ηση του?ιστικών ακινήτων και π?οσα?μοζόμενου στις ειδικές αξιώσεις και ιδιαιτε?ότητες της τοπικής αγο?άς.

Η αποστολή της Unique Properties (UP) ταυτίζεται με την π?οσφο?ά πολ? υψηλής στάθμης υπη?εσιών διαχεί?ηση ακινήτων και κ?ατήσεων σ?μφωνα με την οποία το κεφάλαιο της επένδυσης μπο?εί να αυξάνεται χω?ίς επιπλέον κόστος και απώλειες. Οι ιδιοκτήτες αποκτο?ν το αίσθημα ότι η δική τους πε?ιουσία π?οστατε?εται και αξιοποιείται με τη μεγαλ?τε?η ασφάλεια μέσω υπε?θυνης φ?οντίδας και αποπλη?ωμής σημαντικών ποσών σε ετήσια κέ?δη από την απόδοση της χ?ήσης των ακινήτων.

Το κ??ιο μέλημα της Unique Properties (UP) είναι η διατή?ηση του ακινήτου σε άψογη κατάσταση. Για αυτό το σκοπό η εται?εία έχει αναπτ?ξει αντίστοιχα κατάλληλα αποτελεσμαστικά π?ογ?άμματα και έγκυ?ες υπε?εσίες. Το αποτέλεσμα είναι μεγάλα έσοδα για τους ιδιοκτήτες από τη δυνατότητα της συνεχο?ς ενοικίασης και η α?ξηση της αξίας του ακινήτου με την πά?οδο του χ?όνου.

Η Unique Properties (UP) οφείλει τη συνεχιζόμενη ανοδική πο?εία της στην αγο?ά στο εξελιγμένο και εκτεταμένο όπως και ολοκλη?ωμένο π?όγ?αμμα μά?τκετινγκ χά?ις στο οποίο η εται?εία έχει αποκτήσει μεγάλη επι??οή. Το έμπει?ο και κατα?τισμένο π?οσωπικό της εται?είας είναι ένας ακόμα βασικός πα?άγοντας της θετικής ανάπτυξης της εται?είας. Η μεθοδευμένες διαφημιστικές εκστ?ατείες της εται?είας συμβάλλουν σημαντικά στην ισχυ?οποίηση τους εμπο?ικο? ονόματος με αποδέκτη τους μελλοντικο?ς πελάτες της Unique Properties (UP).

Η Unique Properties (UP) στοχε?οντας της πε?αιτέ?ω ανάπτυξη της αλυσίδας των καταστημάτων της και τη δυναμική επέκταση της επιχει?ησιακής δ?άσης της εται?είας σε όλα τα του?ιστικά θέ?ετ?α σε όλη την ελληνική επικ?άτεια εμπιστε?εται το θεσμό της δικιαόχ?ησης με τη σχεδίαση του δικο? της συστήματος Franchise . Αναζητά νέους συνε?γάτες π?οσφέ?οντας σε αυτο?ς μία πολ? ελκυστική π?όταση επιχει?ηματικης συνε?γασίας σε έναν ακμάζοντα κλάδο λόγω της μεγάλης π?οσφο?άς σε συνεχώς πτωτικές τιμές και της επακόλουθης αυξανόμενης ζήτησης.

Γίνετε  και εσείς τώ?α συνε?γάτης αυτο? του δικτ?ου Franchise και αποκτήσετε σημαντικές θετικές π?οοπτικές επιχει?ηματικής κε?δοφο?ίας!

Σχέδιο Franchise

Εσείς ως δικαιοδόχος του δικαιοπά?οχου, της εται?είας Unique Properties (UP), λαμβάνετε ολοκλη?ωμένη και συνεχή υποστή?ιξη κατά τη διά?κεια της λειτου?γίας της επιχεί?ησής σας και αποκτάτε ένα μεγάλο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα από την ισχυ?ή αναγνω?ισιμότητα του σήματος και την καλή φήμη της εται?είας. Ταυτόχ?ονα μπο?είτε να εδ?αιωθείτε στην αγο?ά στην οποία δ?αστη?ιοποιείστε μέσω του συστηματικο? και αποτελεματικο? π?ογ?άμματος μά?κετινγκ της εται?είας. Σε εσάς μεταφέ?ονται πλή?ως οι π?οσφε?όμενες υπη?εσίες, η κατά?τιση και η τεχνολογία. Το σ?στημα εξασφαλίζει την κε?δοφο?ία της δικής σας επιχεί?ησης με την ανάληψη του μικ?ότε?ου κινδ?νου. Το πακέτο πα?οχών π?οσφέ?ει σημαντικές διευκολ?νσεις:

• επαγγελματικό υλικό διαφημιστικής π?οώθησης
• αναλυτικά και ε?χ?ηστα εγχει?ίδια λειτου?γίας
• διαφημιστικά π?ογ?άμματα
• Online μά?κετινγκ
• εποχιακές διαφημιστικές εκστ?ατείες
• επαγγελματικές αναφο?ές στο διαδίκτυο
• δίκτυο επικοινωνίας στο internet

Π?οφίλ δικαιοδόχου

Εσείς δεν χ?ειάζεστε κάποια π?οηγο?μενη εμπει?ία από επαγγελματική αυτοαπασχόληση ή και επαγγελματική κατά?τιση στις του?ιστικές επιχει?ήσεις. Σημαντική είναι η θέλησή σας να ενταχθείτε δυναμικά στο δίκτυο και η μεγάλη ε?γατικότητα. Τα υπόλοιπα π?οσόντα σας θα συνεκτιμηθο?ν για την επιλογή σας.

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας άμεσα!

up (Unique Properties)

Μεσιτικά γ?αφεία

Ανοίξετε την ιστοσελίδα

Αναζήτηση Μά?κα

Κατάλογος του franchise
Franchises Αυτοκινήτου
Franchises Ειδών Γ?αφείου, Πλη?οφο?ικής & Τηλεφωνίας
Franchises Ένδυσης / Μόδας
Franchises Επίπλων / Διακόσμησης
Franchises Επιχει?ηματικών Υπη?εσιών
Franchises Εστίασης / Ξενοδοχείων
Franchises Π?οσωπικών Υπη?εσιών
Franchises Τ?οφίμων
Franchises Υγείας / Ομο?φιάς / Σπο?
Franchises Υπη?εσιών για Κατοικίες & Κτί?ια
Franchises Ψυχαγωγίας / Πολιτισμο? / Ταξιδίων
Διάφο?α Franchises