Hygiene Service

Υγιεινή επαγγελματικών χώ?ων

Ανοίξετε την ιστοσελίδα

Γενικά  ?έα  Videos                                                                

Πε?ιγ?αφή του συστήματος Franchise

H HYGENIE SERVICE είναι μία διεθνής αναγνω?ισμένη εται?εία με αντικείμενο τον επαγγελματικό καθα?ισμό χώ?ων και την διασφάλιση της υγιεινής σε χώ?ους μεγάλης επισκεψιμότητας. Λειτου?γεί μέσω του θεσμο? του Master franchise και στην Ελλάδα από το έτος 2001 και πλη?εί όλα τα απα?αίτητα στοιχεία της πιο αναπτυγμένης ελληνικής ετα?είας στον κλάδο της. Η επέκταση της εται?είας στον ελληνικό χώ?ο π?αγματοποείται μεσω της μεθόδου της δικαιόχ?ησης.

Η HYGENIE SERVICE γνω?ίζει μία μεγάλη επιχει?ηματική εξέλιξη και αποδοχή στην ελληνική αγο?ά. Η επιχει?ηματική ισχυ?οποίηση της εται?είας οδήγησε αυτή στην μεταφο?ά των γ?αφείων της διοίκησης και των αποθηκών σε μια ιδιόκτητη εγκατάσταση έκτασης 3.500 τ.μ. στη Βιομηχανική Πε?ιοχή της Θεσσαλονίκης.

Η HYGENIE SERVICE θέτει ως στόχο τη συνεχή εισαγωγή καινοτόμων λ?σεων και π?οϊόντων τα οποία δοκιμάζονται και εγκ?ίνονται στο τμήμα έ?ευνας και ανάπτυξης της εται?είας και π?ομηθε?ονται μέσω αποκλειστικών συνε?γασιών με έγκυ?ες εται?είες πα?αγωγής του εξωτε?ικο?. Η HYGENIE SERVICE επιδιώκει τη μέγιστη ικανοποίηση των πελατών της και την πα?οχή σε αυτο?ς ενός υγιεινο? πε?ιβάλλοντος στο οποίο ο οποιοσδήποτε μπο?εί να κυκλοφο?εί και ή να ε?γάζεται με ασφάλεια. Οι απονομή πιστοποιήσεων ποιότητας στα π?οσφε?όμενα π?οϊόντα της και οι διεξαγμένοι υπε?θυνοι έλεγχοι από ελληνικές κ?ατικές α?μόδιες α?χές όπως και η συγκατάλεξη αυτών στα πλέον εγγυημένα μέσα καθα?ισμο? για τη δημόσια υγεία είναι απόδειξη του υψηλο? επαγγελματισμο? και της ευδιάκ?ιτης ποιότητας των υπη?εσιών της HYGENIE SERVICE .

Η HYGENIE SERVICE π?οσφέ?ει υπη?εσίες και π?οϊόντα για την αυτόματη απολ?μανση και για τον μόνιμο καθα?ισμό. Οι ειδικοί της ετα?είας β?ίσκονται 24 ώ?ες την ημέ?α στη διάθεση των πελατών και τα π?οσφε?όμενα υλικά μέσα είναι ε?κολα στη χ?ήση τους και απολ?τως αποτελεσματικά. Η HYGENIE SERVICE εξασφαλίζει στους πελάτες της την υγιεινή κατάσταση των επαγγελματικών χώ?ων, την πλή?η καθα?ιότητα και την άψογη ποιότητα του πε?ιβάλλοντος ε?γασίας. Με αυτές τις υπη?εσίες η HYGENIE SERVICE δεν βοηθά μόνο στη βελτίωση των επαγγελματικών χώ?ων, αλλά και συνδ?άμει στη διατή?ηση της δημόσιας υγείας. Αυτές είναι μόνο με?ικές από τις α?μοδιότητες της εται?είας. Αυτή π?οσφέ?ει ακόμα γυναικεία υγιεινή, εντομοαπώθηση, απολ?μανση επαγγελματικών χώ?ων, π?οϊόντα υγιεινής χε?ιών και π?οϊόντα HACCP κ. ά..

Η HYGENIE SERVICE συγκεντ?ώνει ένα πλήθος επων?μων πελατών στο πελατολόγειό της. Με?ικοί από αυτο?ς είναι ο Αε?ολιμένας Μακεδονία, η Εθνική Τ?άπεζα, ο COSMOTE, τα DUTY FREE SHOPS, τα Flocafe και η Vodafone κ. ά..

Γίνετε και εσείς συνε?γάτης αυτο? του συστήματος Franchise και ενταχθείτε σε ένα ταχ?α ανταπτυσσόμενο δίκτυο!

Σχέδιο Franchise

Εσείς ως δικαιοδόχος του δικαιοπα?ά?οχου, της εται?είας HYGENIE SERVICE, καταβάλλετε μία πολ? μικ?ή α?χική επένδυση και ταυτόχ?ονα απολαμβάνετε γ?ήγο?α σημαντικά οικομικά κέ?δη. Η μεγάλη εξειδίκευση της εται?είας και η αποκλειστικότητά της στις εφα?μοζόμενες υπη?εσίες και στα π?οσφε?όμενα π?οϊόντα δίνει εσάς σε εσάς ένα ανταγωνιστικό π?οβάδισμα. Το πακέτο πα?οχών π?οσφέ?ει σε εσάς χ?ήσιμα πλεονεκτήματα:

  • αποκλειστική πε?ιοχή
  • δυνατότητα λειτου?γίας της επιχεί?ησής σας με ελάχιστους υπαλλήλους
  • α?χική και συνεχή συστηματική εκπαίδευση
  • δια?κή ενημέ?ωση για νεα π?οϊόντα τα οποία δοκιμάζονται και ε?ευνο?νται από τη μητ?ική εται?εία κ. ά..

Π?οφίλ δικαιοδόχου

Εσείς διακ?ίνεστε ως μελλοντικός συνε?γάτης εξαιτίας της π?οσωπικής και επαγγελματικής φιλοδοξίας σας, της επαγγελματικής υπευθυνότητάς σας, των διοικητικών ικανοτήτων σας και της ισχυ?ής θέλησής σας για την καταβολή σημαντικής ε?γασίας μέσα στην επιχεί?ησή σας. Μία π?οηγο?μενη εμπει?ία από επαγγελματική αυτοαπασχόληση δεν είναι απα?αίτητη.

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας άμεσα!

Hygiene Service

Υγιεινή επαγγελματικών χώ?ων

Ανοίξετε την ιστοσελίδα

Αναζήτηση Μά?κα

Κατάλογος του franchise
Franchises Αυτοκινήτου
Franchises Ειδών Γ?αφείου, Πλη?οφο?ικής & Τηλεφωνίας
Franchises Ένδυσης / Μόδας
Franchises Επίπλων / Διακόσμησης
Franchises Επιχει?ηματικών Υπη?εσιών
Franchises Εστίασης / Ξενοδοχείων
Franchises Π?οσωπικών Υπη?εσιών
Franchises Τ?οφίμων
Franchises Υγείας / Ομο?φιάς / Σπο?
Franchises Υπη?εσιών για Κατοικίες & Κτί?ια
Franchises Ψυχαγωγίας / Πολιτισμο? / Ταξιδίων
Διάφο?α Franchises